HomeAbout
 
  
🔍

🔗 Circuit Breaker Pattern Nedir?

https://gokhana.medium.com/circuit-breaker-pattern-nedir-6d36f2fc35d0

February 11, 2021

Circuit Breaker Pattern, bir yazılımda hataları tespit ederek hatanın tekrar etmemesini sağlar. Böylece sistemde hataların tekrar etmesi sonucu oluşacak bloklanma, hizmet kesintileri, aşırı kaynak kullanımı gibi sorunlarla karşılaşılmasını önleyerek, sistemin sağlıklı çalışmasını amaçlar...

2020
2018

Copyright © 2023 All rights reserved

Made with Coffee ☕