HomeAbout
 
  
🔍

🔗 gRPC Nedir ve Nasıl Uygulanır? — Microservice Mimarisi ile gRPC

https://medium.com/yemeksepeti-teknoloji/grpc-nedir-ve-nas%C4%B1l-uygulan%C4%B1r-microservice-mimarisi-ile-grpc-9f1dc0847475

March 10, 2021

gRPC; Google’ın geliştirdiği Remote Procedure Call, yani başka bir servis ya da uzak sunucudaki bir metodu sanki kendi servisimizin metoduymuş gibi kullanabilmemizi sağlayan, client-server ilişkisindeki iletişimi kolay ve hızlıca sunan bir framworktür...

2020
2019

Copyright © 2023 All rights reserved

Made with Coffee ☕