HomeAbout
 
  
🔍

🔗 SQL Index Yapısı ve Kullanımı

https://gokhana.medium.com/sql-index-yap%C4%B1s%C4%B1-ve-kullan%C4%B1m%C4%B1-115079c018c0

July 26, 2022

Indexleme bir veritabanın tablolarındaki veriler sorgulandığında daha az veri okuyarak çok daha hızlı bir şekilde veriye ulaşmayı amaçlayan ve işlem sonucunu daha hızlı döndüren yapılardır...

Copyright © 2023 All rights reserved

Made with Coffee ☕